SNEKKERVERKSTEDET

Før Sofus Bergersens snekkerverksted ble flyttet i 2009,
hadde det stått i Skedsmogata 61 på Volla siden 1934.
Det fantes 20-30 slike verksteder da Lillestrøm var på sin
storhetstid som sagbrukssted, og de har stor historisk betydning.

Verkstedene sto gjerne klemt inne mellom bolighusene, og ga brød på bordet til mange familier. Sofus Bergersen var verksmester på Strømmen Trævarefabrik før han startet sin egen bedrift i 1934. På det meste var snekkerverkstedet arbeids-plass for fem snekkere. På grunn av flomfaren ble bygningen satt på høye murpilarer. Reisverket er stående plank. Verkstedet var i drift fram til1984. Sofus Bergersens snekkerverksted er det siste med alt verktøy og inventar fullstendig intakt. Den siste eieren var Bjørn Bergersen. Han ga bort verkstedet med alt innhold til Foreningen Gamle Lillestrøm.  Gaven forutsatte at snekkerverkstedet ble flyttet til kvartalet Gamle Lillestrøm mot Kirkegata. Formannskapet vedtok 11. mars 2009 at verkstedet kunne flyttes, noe vi i Gamle Lillestrøm var svært fornøyd med. Etter mye planlegging ble verkstedet flyttet 3. juni 2009 mellom Skolen og Doktorgården. Meningen er å vise frem snekkerverkstedet som museum, slik at gaven kan komme hele kommunens befolkning til gode.

 

UTHUSET

Uthuset ble bygget i 1884, først og fremst som stall med plass til høy på loftet. I 1878 kom Carl August Bjurstedt til Lillestrøm, som den eneste legen den gangen. Han var skogeier fra Aurskog Høland, som ønsket å starte legepraksis i Lillestrøm. I 1884 bygde han Uthuset og Doktorgården. Som lege reiste Carl August rundt til pasientene med hest og vogn, og i uthuset var det stall med loft for høy til hesten. Det var også en stor bod for ved, samt en utedo med tre seter.

Uthuset måtte etter hvert bygges ut for å få plass til bilen som legens sønn Carl Severin kjøpte. Dette var en av de første bilene i Lillestrøm. Dette påbygget til uthuset, som er der den dag i dag, ble på folkemunne kalt «vorta til doktor Løchen». Men det var doktor Bjurstedt som utvidet uthuset. I dag står uthuset nærmest for fall. Det er sikret så godt som mulig for at det ikke skal rase helt sammen, men det er til stor fare for omgivelsene. Det er per i dag opp til Skedsmo kommune og fylkeskommunen om det gamle uthuset skal rives eller rehabiliteres.

.