Foreningen Gamle Lillestrøm har ansvar for drift og vedlikehold
av alle bygningene i kvartalet Gamle Lillestrøm med formål kultur.
Husene består av Doktorgården, Gamle Skolen, Lærerboligen, Uthuset og Snekkerværkstedet

Doktorgårdenene

DOKTORGÅRDEN ble bygd i 1884 som bolig og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl August Bjurstedt. I dag leies Doktorgården ut for bryllup, konfirmasjon, fest, bedriftsmøter og andre tilstellninger.

GAMLE SKOLEN er Lillestrøms første kommunale folkeskole som sto ferdig i 1887 på tomta ved siden av doktor Bjurstedts hus. I dag er første etasje innkvartert av Kulturpuben og annen etasje leies ut til flere kunstnere.

LÆRERBOLIGEN i Storgata 4 ble bygget som bolig for lærere på «Brugsskolen», og sto ferdig i 1892. Politiet holdt til i huset fra 1940 til 1991, helt til nytt Justisbygg ved siden av Skedsmo Rådhus på Dampsagtomta sto ferdig. Huset leies ut i dag til Akershus Kunstsenter.

 

UTHUSET / SNEKKERVERKSTEDET. Uthuset ble bygget i 1884 av doktor Carl August Bjurstedt som uthus for Doktorgården. Det var opprinnelig bygget som stall med plass til høy på loftet. Snekkerverksted ble gitt i gave fra eier Bjørn Bergersen og flyttet i 2009 til kvartalet av Foreningen Gamle Lillestrøm. Det hadde stått i Skedsmogata 61 på Volla siden 1934.