Kulturpuben / Gamle Skolen

Lillestrøm Kulturpub har vært i virksomhet siden 2006.

Aktivitetene til Kulturpuben er i første rekke konserter i flere sjangere,
samt å være en tradisjonell pub.
Det arrangeres viser og trubadurer og mange kvelder med musikk
tilpasset den voksne generasjonen. Kulturpuben tilbyr gratis bruk
av scenen til kulturaktiviteter og de organiserer sin del av Byfesten
i samarbeid med Foreningen Gamle Lillestrøm.

TIL KULTURPUBEN    TIL MUSIKKALENDER


Historie

Lillestrøms første kommunale folkeskole sto ferdig i 1887 på tomta ved siden av doktor Bjurstedts hus.
På gamle fotografier kan vi se det nesten to meter høye gjerdet Bjurstedt fikk bygd for å holde ungene ute fra sin fine hage.

Bygningen hadde funksjon som folkeskole helt til Volla skole sto ferdig i 1922, men har også senere blitt brukt som folkeskole,
blant annet under annen verdenskrig. Skolen har senere også huset både realskole, posthus, legevakt og kontorer for politiet.
I en lang periode hadde flere av de politiske partiene i Skedsmo kommune kontorer både her og i Doktorgården.
Det er ikke få nålevende lillestrømlinger som har vært innom disse lokalene i en eller annen sammenheng.


I dag leier Kulturpuben hele første etasje. De to øverste etasjene huser flere kunstnere og deres atelierer,
samt Skedsmo Viseklubb, Human-Etisk Forbund Nedre Romerike og Skedsmo Bluesklubb.

MER INFO