Foreningen GAMLE LILLESTRØM
Kirkegaten 2 – 2000 Lillestrøm
PB.359 – 2001 Lillestrøm
E-post

All henvendelse om utleie av Doktorgården:
Garcon
tlf: 48 39 44 91
E-post: booking@garcon.no
www.garcon.no

Våre leietakere og samarbeidspartnere: