I dag holder Akershus Kunstsenter til i Lærerboligen.

Akershus Kunstsenter er en visnings- og formidlingsinstitusjon og er medlem i foreningen Kunstsentrene i Norge.
Kunstsenterets oppgaver er bl.a. å produsere og formidle utstillinger
som vises i kunstsenteret, produsere og formidle utstillinger
tilknyttet Den kulturelle skolesekken i Akershus (Pilotgalleriet),
produsere og formidle utstillinger som vises i ulike helse- og
sosialinstitusjoner i Akershus (Kunstvisitten).

TIL AKERSHUS KUNSTSENTER

Historie

Lærerboligen i Storgata 4 ble bygget i 1892 som bolig for lærere på «Brugsskolen», som lå i Storgata 6.
På den tiden lå stasjonsbygningen mye lenger øst enn den ligger i dag og hadde adresse Storgata 2.

I Lærerboligen bodde fire lærere og deres familier, og på loftet bodde presten og familie som var organist på bedehuset.
Bedehuset lå der DNB har sine lokaler i dag. Senere ble huset brukt som politistasjon, og i dag husker vel de fleste lillestrømlinger som har levd en stund,
bygningen under navnet «Politistasjonen». Politiet holdt til i huset fra 1940 til 1991, helt til Justisbygget ved siden av
Skedsmo rådhus på Dampsagtomta sto ferdig. Mot slutten av perioden som lokaler for politiet,
fikk Lærerboligen noen stygge «brakker» for å få plass til alle ansatte.

MER INFO