Det er rimelig å regne Lillestrøms grunnleggelse til ca. 1860, da de første dampsagene startet opp etter at sagbruksprivilegiene ble opphevet.

Norge, særlig landdistriktene, var på den tiden dårlig forsynt med leger. Lillestrøm fikk relativt tidlig en apoteker, men den første legen som slo seg ned her kom først 21 år senere. Doktor Carl August Bjurstedt bygde Doktorgården som sto ferdig i 1884.

Den staselige sveitservillaen med sine mange snekkergleder og flotte veranda var nok stort for en ungkar. Men Bjurstedt inntok ofte sin middag på jernbanerestauranten. Der jobbet Thale Dehli, en gårdmannsdatter fra Vestby sør i Akershus. Det oppsto søt musikk og de giftet seg etter hvert og førte et flott hus etter datidens målestokk. Den opprinnelige hagen strakte seg sydover langt inn på det området jernbanesporene ligger i dag. Det fortelles at den gamle doktoren sluttet å oppholde seg på sydsiden av huset etter at jernbanen eksproprierte store deler av den fine hagen.
Carl August Bjurstedt satt som leder i det viktigste styrede organ i kommunen, Lillestrøm bygningskommunes representantskap fra 1892.
Lillestrøm hadde et elendig drikkevann, og dette, sammen med alminnelig urenslighet og liten forståelse for hva som forårsaket smitte, gjorde at en rekke sykdommer som difteri, kolera og tyfus herjet med jevne mellomrom. Levealderen var mye lavere enn nå, ikke minst fordi svært mange små barn ikke fikk leve opp. Dr. Bjurstedt engasjerte seg sterkt i arbeidet for økt sunnhet i befolkningen.

Bjurstedt anskaffet seg bil så snart sønnen Carl Severin hadde lov til å kjøre. Omkring 1922 – 1923 bygde han på stallen i uthuset for å få plass til bilen. Dette utbygget på skjulet ble av vittige hoder kalt «Vorta». Denne «Vorta» er der fremdeles i dag og kan sees i enden av uthuset mot Kirkegata.
Det var i sin tid to uthusbygninger ved Doktorgården. Dette fremgår bl.a. på eldre kart over Lillestrøm. Det andre uthuset, som doktor Løchen rev, lå på motsatt side av gårdsplassen parallell med eksisterende uthus. Det var av utseende helt likt eksisterende uthus og inneholdt regnet fra Kirkegaten – vedskjul, bryggerhus med rullebod og drengestue. Sistnevnte fordi doktoren hadde ansatt en dreng for å stelle hesten samt kjøre han på sykebesøk o l. Ved enden av uthuset, utenfor kjøkkeninngangen, var det en støpt vaskeplass for vask av hestekjøretøy og senere bil.

 

Da Carl August Bjurstedt døde i 1928, overtok sønnen Carl Severin Bjurstedt gården. Han var ikke lege.

Carl severin eide gården frem til 1946. I 1946 kjøpte en annen lege,  doktor Løchen, gården. Han flyttet praksisen sin fra Meierigården nederst i Storgata til Doktorgården. Familien Løchen bodde i huset til rundt 1970, da kommunen overtok og blant annet brukte det til kontorer for noen av kommunens  politiske partier. Da Gamle Lillestrøm BA overtok i 1990, var huset i svært dårlig forfatning, noe Gamle Lillestrøm har rettet opp med mye dugnad. Doktorgården leies i dag ut som selskaps-lokaler, og til foreninger.

Da Gamle Lillestrøm BA overtok tidlig på 1990-tallet var huset i svært dårlig forfatning. Det var i sin tid to uthusbygninger ved Doktorgården. Dette fremgår bl.a. på eldre kart over Lillestrøm. Det andre uthuset, som doktor Løchen rev, lå på motsatt side av gårdsplassen parallelt med eksisterende uthus. Det var av utseende helt likt eksisterende uthus og inneholdt regnet fra Kirkegata – vedskjul, bryggerhus med rullebod og drengestue. Sistnevnte fordi doktoren hadde ansatt en dreng for å stelle hesten samt kjøre ham på sykebesøk o l. Ved enden av uthuset, utenfor kjøkkeninngangen, var det en støpt vaskeplass for vask av hestekjøretøy og senere bil. Uthuset som står igjen er i en elendig forfatning. Dette skyldes delvis at det er bygget i flere etapper og byggemetoder, delvis mer enn hundre års herjing av flom, frost og tele, delvis gjennomgående råte.

Noen år inn i dette århundret ble det konstatert alvorlige angrep av ekte hussopp i kjelleren på Doktorgården. Gamle Lillestrøm engasjerte eksterne eksperter for å løse dette problemet (som også omfattet Skolen). Utbedringsarbeidet ble svært kostbart, og er til dato ved siden av vindusutskiftinger i Doktorgården og Skolen den største enkeltutgift i foreningens historie. Regningen kom på nesten to millioner kroner. Det er i skrivende stund umulig å si om det gjenstående uthuset kan reddes/bevares. Doktorgården leies i dag ut som selskapslokaler. Huset har blitt et av Lillestrøms mest populære steder for brylluper og andre større feiringer. Du kan gå inn på foreningens hjemmesider for å få vite mer om dette.