Storgata 4 ble bygget som bolig for lærere og sto ferdig i 1892. (På denne tiden lå stasjonsbygningen noe lenger øst enn i dag, og hadde adresse Storgata 2)

Her bodde fire lærere og deres familier. På loftet bodde presten som var gift med organisten i Bedehuset, som lå der DnBNor har sine lokaler i dag.

Fra 1940-tallet ble huset brukt som politistasjon, og nå husker vel de fleste lillestrømlinger bygningen under navnet  ”Politistasjonen”. Mot slutten av sin tid som lokaler for politiet var Lærerboligen utstyrt med tilliggende Moelvenbrakker som kan huskes som noe av det styggeste eksteriør i Lillestrøm noen gang, og det sier ikke lite.

 

Lillestrøm Politikammer, hadde et stort behov for utvidelse på 70-tallet.


Det ble da utredet og vedtatt en reguleringsplan for hele kvartalet i 1977, hvor alle verneverdige bygninger i kvartalet skulle rives og nytt Justisbygg skulle bygges med reguleringsformål offentlige kontorer. Justisdepartementet og Statens Bygge og Eiendomsdirektorat var byggherre.

Dette utløste en folkeaksjon, «Lillestrømaksjonen» som kjempet for en bevaringsplan av hele kvartalet og mange andre verneverdige hus i Lillestrøm. Det ble samtidig foreslått fra aksjonskomiteen at hele Kirkegata skulle bli en Kulturgate og gågate og at kvartalet burde bli en del av et framtidig Lillestrøm Kultursenter, noe som ble gjentatt i vedtatt Mulighetsstudie for «Kirkegata som kulturgate» i 2012. I dag holder Akershus Kunstsenter til i bygningen.